! ..

! ..

.

: .

: .

ǡ .  

(1)           

: ? ? ǿ ǿ.

? ? ? ?.

- - ? . ?.

ǡ ɺ ? ?.

? . ?.

: ʡ , ӡ ? . ?

: ? ?.

(2)           

(1)            :

? ? ? ? ? ?.

(2)            :

? ? ɡ .

(3)            :

? ? ߡ ߡ ? ?.

(3)           

(1)            :

? ? ? ?

: ǡ ǻ

(2)            :

? ?

(3)            :

? ? ? ?.

(4)            :

? ? : : : ? ? : ? ?.

(5)            :

? ? .

(4)           

(1)            :

? ? : ǡ ǡ : - - : ? ?.

.

(2)            :

? . ?

: ? ?: ǡ ? ?: .

: Ǻ .

(3)            :

? . ? ? ? .

(4)            :

? ? : ǡ , , : : .

(5)            :

? ? : . : ǻ .

? ?. ? ?.

: ǡ .

ǿ.

ߡ ߡ ߡ ? ?.